Banner top Banner top

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Khách hàng  có thể đặt mua một hay đồng thời nhiều sản phẩm một cách dễ dàng website Yummall

Để có thể đặt hàng, trước tiên quý khách  cần đăng ký và đăng nhập thành công một tài khoản hợp lệ, đồng thời tài khoản này cần được xác minh/cập nhật các thông tin cá nhân cần thiết (số in thoại, và/hoặc địa chỉ nhận hàng hợp lệ trong lãnh thổ Việt Nam) 

Sau khi đã tìm kiếm và lựa chọn được sản phẩm muốn mua, bạn có thể tiến hành đặt hàng bằng 01 trong 03 cách sau đây:

1. Mua và thanh toán ngay

Trên trang Thông tin sản phẩm của sản phẩm, bạn có thể tiến hành mua và thanh toán ngay cho sản phẩm đó bằng cách thực hiện theo những bước sau:

Lựa chọn Mua ngay > chọn Số lượng sản phẩm muốn đặt mua, quy cách ( màu sắc, trọng lượng,….) > chọn Mua ngay > Kiểm tra và điều chỉnh (nếu có) Địa chỉ nhận hàng, Phương thức vận chuyển, Phương thức thanh toán, sử dụng Voucher (nếu có)> chọn Đặt hàng > chọn Thanh toán và hoàn thành các bước xác minh tùy thuộc vào phương thức thanh toán để hoàn tất việc đặt hàng

2. Thêm sản phẩm vào Giỏ hàng trước khi thanh toán

Trên trang Thông tin sản phẩm của sản phẩm, chọn Thêm vào Giỏ hàng (biểu tượng https://lh5.googleusercontent.com/QmFPCOKwfxg2YCEUAPcYW5Jasu0aExcxgj13CmqpwVkftxZj1gnwRnGXDyETYeZ8KRuKc0vy1glrPhcs6KKzEePuTkKHefc_TuN5wSkV0o8O07TDqrlnleopv6qBEOZSF6on-EWT) > chọn Số lượng sản phẩm , quy cách sản phẩm muốn đặt mua > chọn Thêm vào Giỏ hàng > chọn Giỏ hàng (biểu tượng https://lh4.googleusercontent.com/q2NKQMExAQ6dYNJHinuWoMkSDHS9fwGenToCVmH5dHzBN08MVNoQdnmt9ZI23p0i8gSRUD3GGixuAOJ3pKznh5u69TXRCUKhuPtCaJ0MnMbOII1e-eP_pZwpHMtcOca3bqhv15et) > chọn các sản phẩm muốn đặt mua > Điều chỉnh lại Số lượng và Phân loại của sản phẩm (nếu có) > chọn Mua hàng > thực hiện các bước còn lại như mục 1